ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
85
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
10,285
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
188,569
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

18 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา ประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยท่านวิทยากรผู้บรรยายจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

28 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับกองการสัวต์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมรบพิเศษที่ 5 และตำรวจ ตชด.แม่แตง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองลำน้ำแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาด ขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า เก็บขยะโดยรอบพื้นที่ในหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นการพัฒนาบริเวณท้ายหมู่บ้านเขตรับผิดชอบหมู่ที่ 3 บ้านแม่สาหลวง มาถึงบริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย

27 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ณ กองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 50 คน รวม 250 คน ประกอบด้วย
- เทศบาลตำบลแม่แรม
- องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา ได้เป็นตัวแทนกล่าวรายงานการจัดอบรมต่อท่านประธานในพิธี รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนทุกๆท่าน ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563

 

กิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563 จัดโดย อบต.แม่สา เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นำโดยนายกสมทบ นันทะเสน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่ริม ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับน้องๆหนูๆ ได้รับความสนุนสนานและของรางวัลมากมาย จากผู้สนับสนุนหลายๆหน่วยงาน ณ ลานกิจกรรมไดสนาสตี้แลนด์ (ตรงข้ามแมคโครแม่ริม)

11 มกราคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563


วันที่ 8 มกราคม 2563 อบต.แม่สา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลแม่สาทุกหลังคาเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ตำบลแม่สา ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดแม่สาหลวง

08 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาพร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

09 ธันวาคม 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแม่สาหลวง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยติดเตียงและให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทำกายภาพแก่ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ภายใต้โครงการสานสายใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2562

28 ตุลาคม 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่อำเภอแม่ริม จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองลำน้ำแม่ข่า ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย และหมู่ที่ 3 บ้านแม่สาหลวง เนื่องจากพื้นที่คลองลำน้ำแม่ข่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่จะส่งต่อไปยังตำบลดอนแก้วเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ได้แบ่งพื้นที่พัฒนา ขุดลอกคลอง ตัดต้นไม้กิ่งไม้ เก็บขยะพื้นที่ลำเหมืองตลอดสาย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบให้ดูสะอาด

26 ตุลาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ตำบลแม่สา ตำรวจ ตชด. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองลำน้ำแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาด ขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า เก็บขยะโดยรอบพื้นที่ในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 จุดเริ่มต้นการพัฒนา ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาน้อย

18 กันยายน 2562


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดกิจกรรมโครงการคืนความสะอาดให้ชุมชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองท้องที่ กลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา หน่วยงานกองกำลังทหารในพื้นที่ตำบลแม่สา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่สา ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนสายหลักและพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดและสวยงาม ทั้ง 6 หมู่บ้าน อีกทั้งยังสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกให้หมดไป เพื่อให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

09 สิงหาคม 2562

อบต.แม่สา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ท่านรองนายก สมาชิกสภา และข้าราชการส่วนตำบล ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

28 กรกฎาคม 2562

 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ นำโดยนายกสมทบ นันทะเสน เป็นตัวแทนรับพันธุ์กล้าไม้จากท่านนายอำเภอแม่ริม ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ จุดรวมพลบริเวณลานจอดรถศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริฯ

22 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา นำโดยนายกสมทบ นันทะเสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต.แม่สา และผู้สูงอายุตำบลแม่สา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลแม่สาทั้ง 6 วัด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

12 กรกฎาคม 2562


กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ของคณะผู้สูงวัยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 62 ณ วัดพระธาตุศรีจองทอง อำเภอจอมทอง

10 กรกฎาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (199 รายการ)