ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
2,018
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,135
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,419
ไอพี ของคุณ
3.226.241.176


โครงการเยาวชนสีขาวหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเยาวชนสีขาวหัวใจคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลแม่สา มาเป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดี บำเพ็ญคุณประโยชน์ ณ วัดดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา

09 กันยายน 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. อบต.แม่สา ได้จัดให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

31 สิงหาคม 2563

งานพัฒนาชุมชนได้จัดอบรมในโครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 อบต.แม่สา โดยงานพัฒนาชุมชนได้จัดอบรมในโครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้ประชาชนมีรายได้ มีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพและเป็นการรวมกลุ่มแม่บ้านในการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้มากขึ้น และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายการตลาด

29 สิงหาคม 2563

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 อบต.แม่สา โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้กลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา และประชนชนในพื้นที่ ณ ศาลาวัดแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

21 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20 สิงหาคม 2563

อบต.แม่สา ร่วมพิธีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม และในเวลา 10.30 น. ทางคณะผู้บริหาร พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า" ณ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ อ่างเก็บน้ำกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

12 สิงหาคม 2563

โครงการคืนความสะอาดให้ชุมชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งขาติ ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนความสะอาดให้ชุมชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งขาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา หน่วยงานทหารในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ และเก็บขยะพื้นที่โดยรอบบริเวณฝายน้ำล้น หมู่ 4 บ้านแม่สาน้อย

06 สิงหาคม 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 อบต.แม่สา ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessmen :LPA) ประจำปี 2563 โดยได้จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ทุกแห่ง โดยทางอบต.แม่สาได้รับการประเมิน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล ตามแบบประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

05 สิงหาคม 2563

อบต.แม่สา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

28 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล สร้างความสามัคคีของประชาชนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ก่อในเกิดประโยชน์และความก้าวหน้าในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ วัดสว่างบรรเทิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

27 กรกฎาคม 2563

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
 
     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 อบต.แม่สา ร่วมกับโรงพยาบาลสันทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่บุคคลากรในองค์กร ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
13 กรกฎาคม 2563

อบต.แม่สา เข้าร่วมอบรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 อบต.แม่สา เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา เข้าร่วมอบรมเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริฯ ของกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้ต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำเกษตรอินทรีย์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  

08 กรกฎาคม 2563

อบต.แม่สา ออกหน่วยบริการพ่นยากำจัดยุงลาย ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 อบต.แม่สา งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรม อสม.ตำบลแม่สา เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ ได้ออกหน่วยบริการพ่นยากัดจำตัวยุงลายแบบชนิดละอองฝอย (ULV) ในพื้นที่ตำบลแม่สาทั้ง 6 หมู่บ้าน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เนื่องจากในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและอาจเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ทาง อบต.แม่สา ขอให้มีการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เนื่องด้วยช่วงนี้มีฝนตกชุก อาจจะมีน้ำขังในภาชนะต่างๆ จึงจำเป็นต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายให้หมดไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  

 

08 กรกฎาคม 2563

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในตำบลแม่สา จำนวน 50 ต้น นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา ข้าราชการ พนักงานจ้าง และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่

03 กรกฎาคม 2563

อบต.แม่สา กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

26 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 16  (228 รายการ)