องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
2,807
เดือนที่แล้ว
2,972
ปีนี้
33,497
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
211,781
ไอพี ของคุณ
3.219.31.204


โครงการร้อยใจรักษ์ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"
เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยสมาชิกสภาของแต่ละหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลำเลียงยาเสพติด บริเวณชายแดนภาคเหนือ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชา การจัดการกับปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาในพื้นที่ของตนเองต่อไป ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 
06 พฤศจิกายน 2563