ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
165
เดือนนี้
2,002
เดือนที่แล้ว
3,174
ปีนี้
5,176
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
183,460
ไอพี ของคุณ
3.233.215.231


โครงการณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่สาปีงบประมาณ 2557
วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ อบต.แม่สา
อบต.แม่สาร่วมกับกลุ่มอสม.ตำบลแม่สา
07 พฤษภาคม 2557

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ปีงบประมาณ 2557 
วันที่  22-23  เมษายน  2557  ณ พื้นที่ตำบลแม่สา
อบต.แม่สา + อาสาสมัครปศุสัตว์ อำเภอแม่ริม 
07 พฤษภาคม 2557

วันที่ 18 เมษายน  2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
มีกิจกรรม
         
1.ประกวดหมากสุ่ม
2. ประกวดขวัญใจสูงวัย
3. ประกวดลาบ
4.ประกวดส้มตำลีลา
 
30 เมษายน 2557

โครงการเปิดหน้าต่างแห่งการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
วันที่  7  มีนาคม  2557  ณ  พิพิธภัณฑ์ อาร์ท อิน พาราไดซ์
03 เมษายน 2557

อบต.แม่สาจัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไคร้
วันที่ 1 เมษายน  2557 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภาคเหนือ


03 เมษายน 2557

         โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม.สร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557
โดย อบต.แม่สาร่วมกับกลุ่มอสม.ประจำหมู่บ้าน  และ รพสต.บ้านแม่สาหลวง
ในวันที่ 20 มีนาคม 57 เวลา 07.00-12.00 น. กลุ่มอสม.ในเขตอำเภอแม่ริม
 เดินรณรงค์ ส่งเสริมป้องกันโรค  มีกิจกรรมออกกำลังกาย  ฮูล่าฮูป  รำวงย้อนยุค
สาธิตการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ  และการแข่งขันกีฬามหาสนุก  ณ ลานสหกรณ์การเกษตร
หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
01 เมษายน 2557

         เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรชัย  คำแดง รองนายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล อบต.แม่สา ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการโดย กองทัพบก หน่วยดำเนินงาน กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยปฏิบัติงาน กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่และประชาชนตำบลแม่สาร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
ตามแนวพระราชดำริฯ บริเวณลำน้ำปิงห่างหมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันการถูกกัดเซาะ
และพังทลายของหน้าดินในบริเวณตลิ่งที่มีความลาดชัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหญ้าแฝกจากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย
31 มีนาคม 2557

อบต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา  ศึกษาดูงานอบต.แม่สา 
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา  13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมอบต.แม่สา
 จำนวน  50 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของอบต.แม่สา


31 มีนาคม 2557

การจัดงานโครงการเกษตรคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  เนืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ   พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา  ปี  2556 (9 ธันวาคม)

วันที่  19  ธันวาคม  2556 
อบต.แม่สาดำเนินการการจัดงานโครงการเกษตรคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร  เนืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ   พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา  ปี  2556 

ณ  การการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก  
โดย   ในงานมีการใ้้ห้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯให้คำปรึกษาปัญหาเกษตร  , นิทรรศการต่างๆ
รวมทั้งการออกร้านและจัดการมั้วคัวฮอม  และจำหน่ายสินค้า  อาหารของดีอำเภอแม่ริม
20 มกราคม 2557

อบต.แม่สาจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี่ 2557  
เวลา  08.00-12.00 น. ณ  ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ อบต.แม่สา
มีกิจกรรม นิทรรศการ    การเล่นเกมส์   มัชฉาพาโชค  กิจกรรมการแสดงบนเวที ฯลฯ
14 มกราคม 2557

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวามหาราช
คณะผู้บริหาร  พนักงานข้าราชการและประชาชนตำบลแม่สา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
เข้าร่วมกิจกรรม  5 ธันวามหาราช

ภาคเช้า  วางพานพุ่มถวายสักการะ   เวลา  07.00 น.  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
ภาคค่ำ  จุดเทียนชัยถวายพระพรเวลา  18.00 น. ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคเหนือ
และ ณ ศูนย์ราชการ (ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)
09 ธันวาคม 2556

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนรวมของชุมชน
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2556 ณ อบต.ดอนแก้วและบ้านแม่โจ้ โดยอบต.แม่สา
ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา

30 พฤศจิกายน 2556

          โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุึนฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 
          วันที่ 26-27 สิงหาคม 2556 ณ อบต.บ้านแซว  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย


01 พฤศจิกายน 2556

กิจกรรมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
01 พฤศจิกายน 2556

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 56 ณ อำเภอสันป่าตองและอำเภอขุนวาง จ.เชียงใหม่
29 ตุลาคม 2556

|<<<.....91011121314>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 13 / 14  (197 รายการ)