ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,228
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,345
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,629
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


อบต.แม่สา จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดกิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

26 มิถุนายน 2563

จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.แม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

04 มิถุนายน 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ โดยงานสาธารณสุขร่วมกับ กลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลแม่สา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ริม ได้ออกพื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่ตำบลแม่สาทั้ง 6 หมู่บ้าน และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลแม่สา

20 พฤษภาคม 2563

แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายกสมทบ นันทะเสน ได้เป็นตัวแทนแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.แม่สา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรายละไม่เกิน 500 บาท จำนวน 240 ราย ในพื้นที่ตำบลแม่สา

08 พฤษภาคม 2563

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

18 มีนาคม 2563

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา ประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยท่านวิทยากรผู้บรรยายจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

28 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ณ กองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 50 คน รวม 250 คน ประกอบด้วย
- เทศบาลตำบลแม่แรม
- องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
อบต.แม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกอบต.แม่สา ได้เป็นตัวแทนกล่าวรายงานการจัดอบรมต่อท่านประธานในพิธี รวมทั้งจิตอาสาและประชาชนทุกๆท่าน ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

 

กิจกรรม "งานวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563 จัดโดย อบต.แม่สา เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นำโดยนายกสมทบ นันทะเสน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่ริม ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับน้องๆหนูๆ ได้รับความสนุนสนานและของรางวัลมากมาย จากผู้สนับสนุนหลายๆหน่วยงาน ณ ลานกิจกรรมไดสนาสตี้แลนด์ (ตรงข้ามแมคโครแม่ริม)

11 มกราคม 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563


วันที่ 8 มกราคม 2563 อบต.แม่สา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลแม่สาทุกหลังคาเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ตำบลแม่สา ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดแม่สาหลวง

08 มกราคม 2563

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เพื่อร่วมกันพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

07 มกราคม 2563

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา 27 ธันวาคม 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
อบต.แม่สา จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
27 ธันวาคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

อบต.แม่สา จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2562

การประชุมประชาคมตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม 2562  เวลา 09.00  น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดการประชุมประชาคมตำบลแม่สา เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 -2565 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา  ณ วัดสว่างบรรเทิง

23 ธันวาคม 2562

พิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาพร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

09 ธันวาคม 2562

งานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สา ประจำปี พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สาประจำปี พ.ศ.2562 จัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา   จัดกิจกรรมงานป๋าเวณียี่เป็งขึ้น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาช้านาน เป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรมภายในงานมีการประกวดประดิษฐ์กระทงใบตอง การประกวดประดิษฐ์โคมยี่เป็ง การแสดงรำวงย้อนยุค , การแข่งขันพายเรือ , มวยทะเล  และขึ้นเสาน้ำมันกิจกรรมภาคกลางคืน ชมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศ การประกวดนางฟ้าจำแลง และการแสดงนาฏศิลป์ล้านนา ณ บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4  บ้านแม่สาน้อย  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 16  (228 รายการ)