ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,228
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,345
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,629
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


การประชุมประชาคมในระดับตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสุรชัย คำแดง รองนายก อบต.แม่สา ได้เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมในระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่ที่1-6 และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สา ณ วัดสว่างบันเทิง หมู่ที่ 6 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

05 มิถุนายน 2562

โครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

 ระหว่างวันที่ 1 -2 มิถุนายน 2562 ณ บ้านอนัตตา รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

01 มิถุนายน 2562

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ดำเนินกิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักสงฆ์ อารามสันติสุข ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

31 พฤษภาคม 2562

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้มีกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 4 ญัตติขอความเห็นชอบโอนพัสดุให้แก่หน่วยงานของรัฐ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ และญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

07 พฤษภาคม 2562

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

อบต.แม่สา จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

07 พฤษภาคม 2562

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พ.ศ.2562 ผ่านการประชาวิจารณ์ ในการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดสว่างบรรเทิง

19 เมษายน 2562

สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา ได้ร่วมกับ กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลแม่สา จัดงานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลแม่สา ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบต.แม่สา ภายในงานมีการประกวดหมากสุ่ม-ต้นผึ้ง การประกวดลาบพื้นเมืองและแกงอ่อม การประกวดตัดตุงไส้หมู ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและเพื่ออนุรักษ์และสืบสานป๋าเวณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา

13 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี พ.ศ. 2562

21 มีนาคม 2562

เข้าร่วมพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาพร้อมทั้ง ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

09 ธันวาคม 2561

งานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สาประจำปี 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้จัดงานสืบสานป๋าเวณียี่เป็งตำบลแม่สาประจำปี 2561 ขึ้นในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่สา, สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลแม่สา ณ บริเวณฝายน้ำล้นบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาช้านาน ภายในงานมีการประกวด/แข่งขันกิจกรรมต่างๆ หลายประเภททั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน

21 พฤศจิกายน 2561

" โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 ",องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

"โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 " กิจกรรม เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และฟังธรรมะสัญจร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ เกิดจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ในด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และการป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

26 ตุลาคม 2561

ประมวลภาพทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

ประมวลภาพทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคีเมรุหลังใหม่และปรับปรุงภูมิทัศน์ฌาปนสถานบ้านดอนชัย ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ฌาปนสถานบ้านดอนชัย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

07 ตุลาคม 2561

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และนิเทศงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา อำเภอแม่ริมได้จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และนิเทศงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และผู้เข้าร่วมการประชุมจากหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ริม กำนัน ผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ริม เพื่อประชุมหารือการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวาระการประชุมในครั้งนี้ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การเบิกจ่ายงบประมาณ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชีัยงใหม่

05 ตุลาคม 2561

เปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าไคร้ ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

เช้าวันนี้วันที่ 11 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าไคร้ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่ริม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่ริม ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และนักท่องเที่ยวจากอำเภอสะเมิง และอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และสินค้าOTOP ของหมู่บ้านท่าไคร้และพักค้างคืน ณ ที่พักโฮมสเตย์ของหมู่บ้าน
ณ หมู่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

11 กันยายน 2561

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาจัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

07 กันยายน 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 16  (228 รายการ)