ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
165
เดือนนี้
2,002
เดือนที่แล้ว
3,174
ปีนี้
5,176
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
183,460
ไอพี ของคุณ
3.233.215.231


โครงการจัดประชุมประชาคมและการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดสว่างบรรเทิง
07 พฤศจิกายน 2560


24 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ) วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
03 ตุลาคม 2560

ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่สา กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักไหมพรมและการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย วันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา
18 กันยายน 2560

ประมวลภาพการประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดสว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
13 กันยายน 2560

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสมัญ สมัยที่32 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
28 สิงหาคม 2560

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในหัวข้อเรื่อง “ส่องโลกออนไลน์ ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคควรรู้” “รู้เท่าทัน ป้องกันปัญหาแชร์ลูกโซ่” “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง นิติกรรมสัญญา การค้ำประกัน ครอบครัวและมรดก”และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประชาชน โดยรับเกียรติจาก นายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านริมใต้
24 สิงหาคม 2560

ประมวลภาพโครงการปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ วัดสมเด็จอาสภวัน (วัดสมเด็จดอยน้อย)
09 สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา โดยการปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสว่างบรรเทิง (ภายใต้โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน)
28 กรกฎาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม
28 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2560 ในวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.แม่สา
20 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ตามโครงการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสว่างบรรเทิง
18 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพโครงการสืบสาและถวายเทียนพนประเพณีหล่อเทียนรรษา ลดละเลิกอบายมุข นำความสุขสู่สังคม ประจำปี 2560 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดในพื้นที่ตำบลแม่สาทั้ง 6 แห่ง
07 กรกฎาคม 2560

ประมวลภาพกิจกรรม ทำดี เพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอแม่ริม วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ริม
26 มิถุนายน 2560

โครงการศึกษาดูงานนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สา ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตองและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
23 มิถุนายน 2560

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 14  (197 รายการ)