ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2501) มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
2,204
เดือนที่แล้ว
5,963
ปีนี้
2,204
ปีที่แล้ว
31,805
ทั้งหมด
86,975
ไอพี ของคุณ
54.227.6.156นายประภาส คำมะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

นายบุญส่ง บัวรัตน์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา


น.ส.พรศรี เสงี่ยมรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายสุวิทย์ เชาวน์ประยูร
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายเจริญ บัวสุข
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นางจินดา จันต๊ะวารี
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายอนันต์ แก้วก๊อ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายชุมพล คำยอดใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นางรัชนี สุเมธะ
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นางอุไร ลาเลิศ
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายดวงดี ยานะ
ส.อบต. หมู่ที่ 6