ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
378
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
10,578
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
188,862
ไอพี ของคุณ
3.83.188.254


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ฉบับไทยและEnglish 8 ม.ค. 2561สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ 16 พ.ย. 2560สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ-2562 16 พ.ย. 2560สำนักปลัดDownload
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม 21 ก.ค. 2558สำนักปลัดDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 2 มิ.ย. 2557สำนักปลัดDownload
เอกสารคำร้องทั่วไป 9 พ.ย. 2556สำนักปลัดDownload
คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามหัวข้อ) ไทยและอังกฤษ ภรด. 8 ม.ค. 2561กองคลังDownload
แบบ ภป.1 ภาษาไทยและอังกฤษ 8 ม.ค. 2561กองคลังDownload
แบบ ภ.ร.ด.2  16 พ.ย. 2560กองคลังDownload
แบบภ.บ.ท.5 16 พ.ย. 2560กองคลังDownload
แบบ ภ.ป.1 16 พ.ย. 2560กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภบท.51 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภบท.52 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภป.1 (1) 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภป.1 (2) 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภรด 2 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) สมุดคุมห้องพัก 57 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
แบบคำร้องทั่วไป 16 พ.ย. 2560กองช่างDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข.1 16 พ.ย. 2560กองช่างDownload
เอกสารคำร้องขอรับวัสดุไฟฟ้าพร้อมตัวอย่างยื่นคำร้อง 2 มิ.ย. 2557กองช่างDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1