องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,511
เดือนที่แล้ว
2,260
ปีนี้
1,511
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
215,753
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ฉบับไทยและEnglish 8 ม.ค. 2561สำนักปลัดDownload
คำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ตามหัวข้อ) ไทยและอังกฤษ ภรด. 8 ม.ค. 2561กองคลังDownload
แบบ ภป.1 ภาษาไทยและอังกฤษ 8 ม.ค. 2561กองคลังDownload
แบบคำร้องทั่วไป 16 พ.ย. 2560กองช่างDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ข.1 16 พ.ย. 2560กองช่างDownload
แบบ ภ.ร.ด.2  16 พ.ย. 2560กองคลังDownload
แบบภ.บ.ท.5 16 พ.ย. 2560กองคลังDownload
แบบ ภ.ป.1 16 พ.ย. 2560กองคลังDownload
หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ 16 พ.ย. 2560สำนักปลัดDownload
แบบคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ-2562 16 พ.ย. 2560สำนักปลัดDownload
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม 21 ก.ค. 2558สำนักปลัดDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภบท.51 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภบท.52 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภป.1 (1) 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภป.1 (2) 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) ภรด 2 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารส่วนการคลัง (จัดเก็บรายได้) สมุดคุมห้องพัก 57 10 มิ.ย. 2557กองคลังDownload
เอกสารคำร้องขอรับวัสดุไฟฟ้าพร้อมตัวอย่างยื่นคำร้อง 2 มิ.ย. 2557กองช่างDownload
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 2 มิ.ย. 2557สำนักปลัดDownload
เอกสารคำร้องทั่วไป 9 พ.ย. 2556สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1