ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
165
เดือนนี้
2,002
เดือนที่แล้ว
3,174
ปีนี้
5,176
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
183,460
ไอพี ของคุณ
3.233.215.231


 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม จัดอบรมขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นการสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา โดยผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สา

28 สิงหาคม 2562

โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์ในครัวเรือน วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

23 กรกฎาคม 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่สา วันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
18 กันยายน 2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่สา ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
19 มิถุนายน 2560

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่สา ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
22 สิงหาคม 2559

กิจกรรมโครงการผลิตและขยายสารชีวินทรีย์ เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 255 เวลา 08.30-16.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
04 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่สา ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 18-19 มกราคม 2559 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
20 มกราคม 2559

โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดโคนน้อยจากเศษวัสดุเหลือใช้การเกษตร เพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
13 พฤศจิกายน 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (8 รายการ)