องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
2,807
เดือนที่แล้ว
2,972
ปีนี้
33,497
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
211,781
ไอพี ของคุณ
3.219.31.204


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและการแปรรูปกล้วยน้ำว้า(ทำกล้วยฉาบทอด) ภายใต้โครงการเกษตรเขตเมืองและกา

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายก อบต.แม่สา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มเกษตรกรและสตรีแม่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในชุมชนหันมาปลูกกล้วยน้ำว้าไว้เป็นอาหารในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตจากกล้วยน้ำว้าเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว


 
14 กันยายน 2563