ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,382
เดือนที่แล้ว
3,243
ปีนี้
37,770
ปีที่แล้ว
41,126
ทั้งหมด
163,667
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150
ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง ตลาด พ.ศ.25626 ก.ย. 2562
2ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
3ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
4ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.25626 ก.ย. 2562
5ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
6ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
7ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
8ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
9ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา6 ก.ย. 2562
10ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256220 ก.ย. 2561
11ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256122 ก.ย. 2560
12ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255922 ก.ย. 2559
13ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256016 ก.ย. 2559
14รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255918 ก.ย. 2558
15งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255918 ก.ย. 2558
16ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 255918 ก.ย. 2558
17ข้อบัญญัติ 5822 ธ.ค. 2557

1