ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,722
เดือนที่แล้ว
2,601
ปีนี้
29,440
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
207,724
ไอพี ของคุณ
3.237.186.116
ลำดับรายการวันที่
1ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิ15 เม.ย. 2563
2test21 มิ.ย. 2560
3การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน21 ก.ค. 2558
4การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)21 ก.ค. 2558
5การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอ21 ก.ค. 2558
6การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน21 ก.ค. 2558
7การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน21 ก.ค. 2558
8การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร21 ก.ค. 2558
9การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล21 ก.ค. 2558
10การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป21 ก.ค. 2558
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล21 ก.ค. 2558
12การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป21 ก.ค. 2558
13การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 ก.ค. 2558
14การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ21 ก.ค. 2558
15การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง21 ก.ค. 2558
16การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล21 ก.ค. 2558
17การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป21 ก.ค. 2558
18การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล21 ก.ค. 2558
19การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป21 ก.ค. 2558
20การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21 ก.ค. 2558

1234  >> >|