ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
2,139
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,256
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,540
ไอพี ของคุณ
3.235.137.159
ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง ตลาด พ.ศ.25626 ก.ย. 2562
2ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
3ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
4ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.25626 ก.ย. 2562
5ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
6ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
7ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
8ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
9แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน22 มี.ค. 2562
10ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า22 มี.ค. 2562
11ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์22 มี.ค. 2562
12ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย22 มี.ค. 2562
13ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด22 มี.ค. 2562
14ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา22 มี.ค. 2562
15ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ22 มี.ค. 2562
16ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร22 มี.ค. 2562
17ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ22 มี.ค. 2562

1