ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,382
เดือนที่แล้ว
3,243
ปีนี้
37,770
ปีที่แล้ว
41,126
ทั้งหมด
163,667
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150
ลำดับรายการวันที่
1แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน22 มี.ค. 2562
2ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า22 มี.ค. 2562
3ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์22 มี.ค. 2562
4ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย22 มี.ค. 2562
5ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด22 มี.ค. 2562
6ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา22 มี.ค. 2562
7ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ22 มี.ค. 2562
8ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร22 มี.ค. 2562
9ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ22 มี.ค. 2562

1