องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
1,250
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,582
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,824
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง ตลาด พ.ศ.25626 ก.ย. 2562
2ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
3ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
4ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.25626 ก.ย. 2562
5ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
6ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
7ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
8ข้อบัญญัติ อบต.แม่สา เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 25626 ก.ย. 2562
9แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน22 มี.ค. 2562
10ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า22 มี.ค. 2562
11ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์22 มี.ค. 2562
12ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย22 มี.ค. 2562
13ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยตลาด22 มี.ค. 2562
14ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา22 มี.ค. 2562
15ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ22 มี.ค. 2562
16ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร22 มี.ค. 2562
17ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ22 มี.ค. 2562

1