ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
1,912
เดือนที่แล้ว
2,601
ปีนี้
29,630
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
207,914
ไอพี ของคุณ
3.235.101.141
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการดำเนินการตามแผนส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต23 เม.ย. 2563
2คำสั่งผลการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 1/256313 เม.ย. 2563
3ประกาศผลการประเมินของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/25633 เม.ย. 2563
4คำสั่งและรายงานพิจารณากลั่นกรอง ครั้งที่ 1/256316 มี.ค. 2563
5คำสั่งและรายงานเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/256316 มี.ค. 2563
6โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
7คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
8ประกาศผลการประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
9คำสั่งผลการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
10คำสั่งผลการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
11 รายงานการพิจารณากลั่นกรองผล ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
12รายงานการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
13คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและพิจารณากลั่นกรองผล ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
14ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปร15 ต.ค. 2562
15แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 10 ต.ค. 2562
16คำสั่งผลการเลื่อนขั้นพนักส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/256210 เม.ย. 2562
17ประกาศผลการประเมิน ครั้งที่ 1/25623 เม.ย. 2562
18รายงานการพิจารณากลั่นกรองผล ครั้งที่ 1/25623 เม.ย. 2562
19คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและพิจารณากลั่นกรองผล ครั้งที่ 1/256221 มี.ค. 2562
20รายงานการพิจารณาเลื่อนขั้นครั้งที่ 1/256210 มี.ค. 2562

12  >> >|