องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
426
เดือนที่แล้ว
2,654
ปีนี้
5,586
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
219,828
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139
ลำดับรายการวันที่
1แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 25647 ต.ค. 2563
2รายงานการดำเนินการตามแผนส่งเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต23 เม.ย. 2563
3คำสั่งผลการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบลครั้งที่ 1/256313 เม.ย. 2563
4ประกาศผลการประเมินของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/25633 เม.ย. 2563
5คำสั่งและรายงานพิจารณากลั่นกรอง ครั้งที่ 1/256316 มี.ค. 2563
6คำสั่งและรายงานเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/256316 มี.ค. 2563
7โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 25637 ม.ค. 2563
8คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
9ประกาศผลการประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
10คำสั่งผลการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
11คำสั่งผลการเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
12 รายงานการพิจารณากลั่นกรองผล ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
13รายงานการพิจารณาเลื่อนขั้น ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
14คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและพิจารณากลั่นกรองผล ครั้งที่ 2/256217 ต.ค. 2562
15ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปร15 ต.ค. 2562
16แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 10 ต.ค. 2562
17คำสั่งผลการเลื่อนขั้นพนักส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/256210 เม.ย. 2562
18ประกาศผลการประเมิน ครั้งที่ 1/25623 เม.ย. 2562
19รายงานการพิจารณากลั่นกรองผล ครั้งที่ 1/25623 เม.ย. 2562
20คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นและพิจารณากลั่นกรองผล ครั้งที่ 1/256221 มี.ค. 2562

12  >> >|