องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
114
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,136
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,468
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,710
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
ลำดับรายการวันที่
1รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 118 ม.ค. 2564
2รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 ไตรมาสที่ 413 พ.ย. 2563
3รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ต.ค. 2563
4รายงานงบเเสดงผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 16 ม.ค. 2563
5รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 8 ม.ค. 2562
6รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 48 ต.ค. 2561
7งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256130 ก.ย. 2561
8รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 217 เม.ย. 2561
9งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25608 พ.ย. 2560
10 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25592 พ.ย. 2559
11ผลกาารดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255815 ต.ค. 2558
12สรุปงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255725 พ.ค. 2558
13งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 5714 พ.ย. 2556

1