องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,511
เดือนที่แล้ว
2,260
ปีนี้
1,511
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
215,753
ไอพี ของคุณ
3.236.156.34
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256328 ต.ค. 2563
2รายงานงบเเสดงผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 16 ม.ค. 2563
3รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีังบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 8 ม.ค. 2562
4รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 48 ต.ค. 2561
5งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256130 ก.ย. 2561
6รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 217 เม.ย. 2561
7งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25608 พ.ย. 2560
8 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 25592 พ.ย. 2559
9ผลกาารดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255815 ต.ค. 2558
10สรุปงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255725 พ.ค. 2558
11งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 5714 พ.ย. 2556

1