ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2501) มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
2,204
เดือนที่แล้ว
5,963
ปีนี้
2,204
ปีที่แล้ว
31,805
ทั้งหมด
86,975
ไอพี ของคุณ
54.227.6.156
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 31 ต.ค. 2560
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 13 ก.ย. 2560
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 7 ก.ย. 2560
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 28 ส.ค. 2560
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 27 เม.ย. 2560
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 27 ม.ค. 2560
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 26 ธ.ค. 2559
8รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.255931 ต.ค. 2559
9รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255931 ต.ค. 2559
10รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.255929 ต.ค. 2559
11รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.255929 ก.ย. 2559
12รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.255929 ก.ย. 2559
13รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.255919 ก.ย. 2559
14รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255919 ก.ย. 2559
15รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.255912 ก.ย. 2559
16รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255912 ก.ย. 2559
17รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.255929 ส.ค. 2559
18รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.255922 ส.ค. 2559
19รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255922 ส.ค. 2559
20รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.255927 พ.ค. 2559

12  >> >|