ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
671
เดือนที่แล้ว
1,719
ปีนี้
20,749
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
199,033
ไอพี ของคุณ
3.85.214.125
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2561 ข้อบัญญ7 ก.ย. 2561
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 61 ข้อบัญญัต28 ส.ค. 2561
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 9 ส.ค. 2561
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ปี 256116 พ.ค. 2561
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี 256130 ม.ค. 2561
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 31 ต.ค. 2560
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 13 ก.ย. 2560
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 7 ก.ย. 2560
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 28 ส.ค. 2560
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 27 เม.ย. 2560
11รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 27 ม.ค. 2560
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 26 ธ.ค. 2559
13รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.255931 ต.ค. 2559
14รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255931 ต.ค. 2559
15รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.255929 ต.ค. 2559
16รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.255929 ก.ย. 2559
17รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.255929 ก.ย. 2559
18รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.255919 ก.ย. 2559
19รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255919 ก.ย. 2559
20รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.255912 ก.ย. 2559

12  >> >|