องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,136
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,468
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,710
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
รายการวันที่
2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563
2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563
2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563
2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563
2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563
2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563
2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563
2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563
2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) 5 พ.ย. 2563

1