องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
2,807
เดือนที่แล้ว
2,972
ปีนี้
33,497
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
211,781
ไอพี ของคุณ
3.219.31.204
รายการวันที่
3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ)6 พ.ย. 2563
3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)6 พ.ย. 2563
3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)6 พ.ย. 2563
3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563
3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)6 พ.ย. 2563

12  >> >|