องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
140
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
426
เดือนที่แล้ว
2,654
ปีนี้
5,586
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
219,828
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139
รายการวันที่
4101-เจ้าพนักงานธุรการ-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4102-เจ้าพนักงานทะเบียน-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4103-เจ้าพนักงานเวชสถิติ-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4202-เจ้าพนักงานการคลัง-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4203-เจ้าพนักงานพัสดุ-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4301-เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4302-เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4401-เจ้าพนักงานการเกษตร-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4402-เจ้าพนักงานประมง-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4403-เจ้าพนักงานสัตวบาล-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4404-เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4501-เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์-ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน6 พ.ย. 2563
4601-เจ้าพนักงานสาธารณสุข-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4602-พยาบาลเทคนิค-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4603-เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู-ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน6 พ.ย. 2563
4604-เจ้าพนักงานสุขาภิบาล-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4605-โภชนากร-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563
4606-เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์-ปฏิบัติงาน-อาวุโส6 พ.ย. 2563

12  >> >|