ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
933
เดือนที่แล้ว
1,719
ปีนี้
21,011
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
199,295
ไอพี ของคุณ
3.237.43.68


ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กชั้นอนุบาล 3 จำนวน 19 คน โดย ท่านนายกสบทบ  นันทะเสน เป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

19 มีนาคม 2563

วัน เสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกองการศึกษาฯ จัดโครงการละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ  ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยจัดอบรมให้ความรู้ ให้กับ ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา

02 มีนาคม 2563

วัน เสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ จัดโครงการปลอดภัย เราเลือกได้ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ ครู/ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง ในเรื่องวินัยจราจร

02 มีนาคม 2563

โครงการละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ ศพด.ตำบลแม่สา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

29 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการ "ละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ" และโครงการ "ปลอดภัย เราเลือกได้ (Safety Delivered)

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.แม่สา โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา กองการศึกษาฯ จัดกิจกรรมอบรมโครงการ "ละอ่อนน้อยสดใส ปลอดภัยจากมลพิษ" และโครงการ "ปลอดภัย เราเลือกได้ (Safety Delivered) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ศพด.ตำบลแม่สา เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้และเป็นการป้องกันดูแลบุตรหลานของท่านให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรง

29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จัดหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวมหัศจรรย์ ให้กับเด็กโดยจัดกิจกรรมการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลงมือปฏิบัติจริง เช่น วิธีการหุงข้าวสวย การทำดอกข้าวตอก การทำดอกข้าวเหนียวให้กับเด็กภายในศูนย์ฯ

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เรื่อง ผักผลไม้  โดยการลงมือปฏิบัติจริง การทำน้ำมะนาว,การบวชฟักทอง และงานประดิษฐ์ ทำผักคะน้าและกะหล่ำปลี,ดอกหล่ำดอก จำลอง

31 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โดยนำเด็กแสดงและจัดซุ้มกิจกรรมให้กับเด็กๆภายในงาน

13 มกราคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและจัดกิจกรรมการแสดงให้กับเด็กแต่ละชั้นเรียน

06 มกราคม 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา สังกัดกองการศึกษาฯ อบต.แม่สา ได้รับการตรจประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) เมื่อ 3-4 ตุลาคม 2562 

04 ตุลาคม 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)