องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,136
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,468
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,710
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17
นางรัตน์ธันยภัทร พิสุทธยางกูร
ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายสุชาติ ละไม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางกรรลิการ์ ไชยวงศ์
ครูอันดับ คศ.1


น.ส. วีรกาญจน์ เตจินะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางปานทิพย์ ดวงดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุดาทิพย์ งามรูป
ผู้ดูแลเด็ก


นางนันทวัน กุมภิโร
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศรีสุข แสงจำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวศรัญญา กลิ่นอุดม
ผู้ดูแลเด็ก


นางพวงน้อย เกตุเขต
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวเกษณี จักร์สุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเรณุกา กองซอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ