ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
1,883
เดือนที่แล้ว
3,393
ปีนี้
10,490
ปีที่แล้ว
31,805
ทั้งหมด
95,261
ไอพี ของคุณ
54.156.37.174


     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้กำหนดจัดงานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวที และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลวัยต่างๆ ในตำบลแม่สา ร่วมถึงจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ ,ศิลปะพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ,การประกวดลาบเมืองและแกงอ่อม ,การประกวดหมากสุ่มและต้นผึ้ง และการประกวดตุงล้านนา (ตุงไส้หมู) ซึ่งกิจกรรมช่วงท้ายจะร่วมเล่นน้ำปี๋ใหม่เมือง จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลแม่สามาร่วมงานรดน้ำดำหัวโตยกันเน้อเจ้า

10 เมษายน 2561

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534

08 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

09 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
01 ธันวาคม 2560


16 พฤศจิกายน 2560

ประชาสัมพันธ์เอกสารประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาประชาคมฯให้กับประชาชนเพื่อนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อบต.แม่สาจึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมฯ
09 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวยกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
08 พฤศจิกายน 2560


18 ตุลาคม 2560


05 ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดในพื้นที่ตำบลแม่สา

03 กรกฎาคม 2560


17 พฤษภาคม 2560


27 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว ลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความจำนงค์ได้ที่ ประธาน อสม.หมู่ที่ 1-6 ตำบลแม่สา หรือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
08 กุมภาพันธ์ 2560


02 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรญ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หรือผู้ที่เกิด ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ หรือผู้สูงอายุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน มาใหม่ ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

****เปิดรับสมัครตั้งแต่ัี้วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559****
โดย เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
2.ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร
4.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่สามารถไปลงทะเบียนหรือให้รับเงินแทน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047 / 053-862534
31 ตุลาคม 2559

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (57 รายการ)