ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
671
เดือนที่แล้ว
1,719
ปีนี้
20,749
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
199,033
ไอพี ของคุณ
3.85.214.125


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

10 กรกฎาคม 2563

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาขอร่วมต่อต้านยาเสพติดทุกประเภทและขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวโทษและพิษภัยของยาเสพติด

26 มิถุนายน 2563

23 มิถุนายน 2563

ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ อาทิ รถนั่งส่วนบุคคล และดูแลบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือโทร.053-298047

05 มิถุนายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลแม่สา เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
โดยสามารถเข้าตอบได้ ????????##ตั้งแต่วันที่1 มิ.ย.63 ถึงวันที่
31 ก.ค. 63 ##
ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้
1.คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/nft21m
2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด
โดยให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เข้าตอบแบบดังกล่าว ทั้งนี้ เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น ไม่มีการนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และการตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยจะนำไปวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล

27 พฤษภาคม 2563

ป้องกันจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

24 เมษายน 2563

 

15 เมษายน 2563

08 เมษายน 2563

02 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-862534

13 มีนาคม 2563

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)และเทศบาล (ทต.)อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ริมได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และขอประชาสัมพันธ์จิตอาสาและประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว แจ้งรายชื่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-298047,053-298323

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

03 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

- ตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จำนวน 3 คน

- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

- เวลา 08.30-16.30 น. ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศ ท่านสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

27 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (136 รายการ)