ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
149
เดือนนี้
2,465
เดือนที่แล้ว
3,070
ปีนี้
29,035
ปีที่แล้ว
31,805
ทั้งหมด
113,806
ไอพี ของคุณ
54.156.39.245


17 ตุลาคม 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-1 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สา

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-2 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สา

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-3 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สา

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-4 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สา

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-5 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สา

การให้บริการสาธารณะ แบบสอบถามที่ 2-6 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สา

25 สิงหาคม 2561

29 กรกฎาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่สาเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในวันพุธที่ 18 ก.ค.2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลแม่สา (รพ.สต.แม่สา) หมู่ที่ 3 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.กิจกรรมซ่อมยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน
2.กิจกรรมบริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน มี 5 รายวิชา ดังนี้ -วิชาสวนสวยในขวดจิ๋ว, การเพาะเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ,วิชาตุ๊กตาไล่ฝนห้าสหายการบูร,
วิชาวุ้นมะพร้าวอ่อนดอกกุหลาบและวิชาเครื่องดื่มม็อคเทลคลายร้อนเพื่อสุขภาพ
3.กิจกรรมบริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน -วิชาแยมสัปปะรดและวิชาน้ำมันไพล
******มีบริการฟรี ตัดผมชาย เสริมสวย ทำสีผม

16 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

16 กรกฎาคม 2561

16 กรกฎาคม 2561

25 มิถุนายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดย ท่านนายกสมทบ นันทะเสน ได้เป็นประธานในการเปิดงานจัดอบรมโครงการมาตรการลดหนี้สินในครัวเรือนตำบลแม่สา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนแม่สาผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลในครอบครัวสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีวินัยในการวางแผนทางการเงินให้แก่คนในครัวเรือน รวมถึงมีการสาธิตการทำสบู่สมุนไพรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

15 พฤษภาคม 2561

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้กำหนดจัดงานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามประเพณีพื้นบ้านล้านนา ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวที และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลวัยต่างๆ ในตำบลแม่สา ร่วมถึงจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ ,ศิลปะพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ,การประกวดลาบเมืองและแกงอ่อม ,การประกวดหมากสุ่มและต้นผึ้ง และการประกวดตุงล้านนา (ตุงไส้หมู) ซึ่งกิจกรรมช่วงท้ายจะร่วมเล่นน้ำปี๋ใหม่เมือง จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในตำบลแม่สามาร่วมงานรดน้ำดำหัวโตยกันเน้อเจ้า

10 เมษายน 2561

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534

08 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

09 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สูงอายุบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
01 ธันวาคม 2560


16 พฤศจิกายน 2560

ประชาสัมพันธ์เอกสารประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาประชาคมฯให้กับประชาชนเพื่อนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ อบต.แม่สาจึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมฯ
09 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวยกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
08 พฤศจิกายน 2560

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)