ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
127
เดือนนี้
2,382
เดือนที่แล้ว
3,243
ปีนี้
37,770
ปีที่แล้ว
41,126
ทั้งหมด
163,667
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

16 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา ,ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สังกัดกองคลัง) 1 อัตรา ,ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง) 1 อัตรา ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการยื่นสมัครตามเอกสารที่แนบมาและทางเว็บไซต์

http://www.maesa.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.053-298047

06 กันยายน 2562

06 กันยายน 2562

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

29 สิงหาคม 2562

22 สิงหาคม 2562

17 สิงหาคม 2562

 เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)
25 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา กำหนดจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

03 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทพนักงานตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแนบท้าย

24 มิถุนายน 2562

21 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และญัตติขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

14 มิถุนายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดย นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้พิการในชุมชนตำบลแม่สา ให้ได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างต่อเนื่อง และได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับผู้อื่นได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อาทิ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา ณ โรงเรียนแม่สาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพบ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

13 มิถุนายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)

29 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทพนักงานตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแนบท้าย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามารถเข้าดูรายละเอียดประกาศได้ที่ http://www.maesa.go.th/index.php

23 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา) ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาและทางเว็บไซต์ http://www.maesa.go.th/ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.053-298047

10 พฤษภาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (114 รายการ)