ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
378
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
10,578
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
188,862
ไอพี ของคุณ
3.83.188.254


02 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-862534

13 มีนาคม 2563

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)และเทศบาล (ทต.)อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ริมได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองพันสัตว์ต่าง (ค่ายตากสิน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และขอประชาสัมพันธ์จิตอาสาและประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว แจ้งรายชื่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-298047,053-298323

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างทั่วไป) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

03 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

- ตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จำนวน 3 คน

- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

- เวลา 08.30-16.30 น. ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศ ท่านสามารถติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

27 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.053-298047

16 มกราคม 2563

29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา คือ ตำแหน่งคำงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองคลัง/กองช่าง) จำนวน 2 อัตรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)

19 กันยายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

16 กันยายน 2562

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 และได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จะส่งเจ้าพนักงานสำรวจเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. จึงขอความร่วมให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แจ้งประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการอื่นๆ ต่อเจ้าพนักงานสำรวจตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง โทร. 053-298047 ต่อ 14

16 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา ,ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สังกัดกองคลัง) 1 อัตรา ,ตำแหน่งคนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง) 1 อัตรา ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการยื่นสมัครตามเอกสารที่แนบมาและทางเว็บไซต์

http://www.maesa.go.th/ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.053-298047

06 กันยายน 2562

06 กันยายน 2562

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

29 สิงหาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (125 รายการ)