ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
116
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,822
เดือนที่แล้ว
4,752
ปีนี้
30,962
ปีที่แล้ว
41,126
ทั้งหมด
156,859
ไอพี ของคุณ
54.174.43.27


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา กำหนดจัดงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

03 กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทพนักงานตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแนบท้าย

24 มิถุนายน 2562

21 มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อรับรองรายงานการประชุม ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และญัตติขอรับความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

14 มิถุนายน 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดย นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้พิการในชุมชนตำบลแม่สา ให้ได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างต่อเนื่อง และได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับผู้อื่นได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อาทิ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา ณ โรงเรียนแม่สาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพบ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

13 มิถุนายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงตามลำดับคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้รับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ (แนบท้ายประกาศ)

29 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทพนักงานตามภารกิจ และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแนบท้าย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สามารถเข้าดูรายละเอียดประกาศได้ที่ http://www.maesa.go.th/index.php

23 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา) ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา) ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาและทางเว็บไซต์ http://www.maesa.go.th/ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ณ สำนักงานปลัด อบต.แม่สา ตั้งแต่วันที่ 13-22 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร.053-298047

10 พฤษภาคม 2562

30 เมษายน 2562

22 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

09 เมษายน 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาและขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา พ.ศ. 2562

26 มีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา จัดงานโครงการเปิดบ้านวิชาการและพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย

22 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดยนายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้สูงอายุ เข้าร่วมการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือน และสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดการอบรมในพื้นที่ตำบลแม่สา หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6
21 มกราคม 2562

17 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (105 รายการ)