ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
2,018
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,135
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,419
ไอพี ของคุณ
3.226.241.176


รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา (ค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท)

โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลแม่สา
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ด้วยตนเองได้ พร้อมใบสมัคร+หลักฐานเอกสารยื่นพร้อมสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ณ งานสาธารณสุขและสิงแวดล้อม อบต.แม่สา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 5 สิงหาคม 2563


 
03 สิงหาคม 2563


ไฟล์เอกสาร PDF