ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,228
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,345
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,629
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการทำสมาธิบำบัดแบบ SKT เพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง แก่ประชาชนในพ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพื้นที่ อบต.แม่สา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการทำสมาธิบำบัดแบบ SKT เพื่อการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณศาลาบาตรวัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา ในวันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2560
11 มีนาคม 2560

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนหมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนชัย จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนหมู่ที่ 5 เรื่องการทำสมาธิบำบัดเยียวยารักษาโรค และแนวทางการบริหารกายด้วยท่าฤาษีดัดตน แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่บ้านดอนชัย หมู่ที่ 5 ในวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560
04 มีนาคม 2560

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้พิการ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพของผู้พิการและผู้ป่วยเร,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ของผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง วันที่ 21 เมษายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะการดูแลตนเองและฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
21 เมษายน 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ในระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาควิชาการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาและศึกษาดูงานกองทุนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

23 กุมภาพันธ์ 2559

โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

วันที่  3 กรกฏาคม 2558 ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่สา
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่สา

16 พฤศจิกายน 2558

โครงการฟันสวยด้วยมือเรา,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
วันที่ 6  มิถุนายน  2558 ณ  โรงเรียนบ้านแม่สา โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

16 พฤศจิกายน 2558

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2558  ณ วัดแม่สาหลวง
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สา
16 พฤศจิกายน 2558

โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวานจากเยาวชนสู่ผู้ปกครอง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th
การอบรมให้ความแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ
วันที่  7 มิถุนายน  2558   ณ โรงเรียนบ้านแม่สา
สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
16 พฤศจิกายน 2558

โครงการดอนชัยฮ่วมใจ๋  พิชิตภัยโรคทางเดินหายใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา,maesa.go.th

 

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน หมู่ 5
โดยกลุ่มอสม.บ้านดอนชัยร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบต.แม่สา  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านแม่สา และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 
28 พฤษภาคม 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)