องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก

ร้องทุจริต


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

E-Learning

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

กองคลัง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
113
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,136
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
9,468
ปีที่แล้ว
35,958
ทั้งหมด
223,710
ไอพี ของคุณ
18.206.177.17

ประกาศราคา/ประกวดราคา/ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณซอย 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding31 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณภายในฌาปนสถานบ้านดอนชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding31 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางอัมพร ทรายแก้ว ถึงทางเข้าหมู่บ้านศิวาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding31 มีนาคม 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding31 มีนาคม 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256424 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-3709 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256423 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ธันวาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของอบต.แม่สา 04 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซือหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) 26 ตุลาคม 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย โครงการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ตุลาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต01 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณภายในฌาปนสถานบ้านดอนชัย01 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา01 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางอัมพร ทรายแก้ว ถึงทางเข้าหมู่บ้านศิวาลัย01 มีนาคม 2564
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณซอย 701 มีนาคม 2564
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง22 ตุลาคม 2563
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในสุสานบ้านดอนชัย ม.110 มิถุนายน 2562
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในสุสานบ้านดอนชัย ม.1 21 พฤษภาคม 2562
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินภายในสุสานบ้านดอนชัย ม.121 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดต้้งรางน้ำฝนแบบ ป.ปลา มาตรฐาน 6 นิ้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา โดยว10 กันยายน 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง22 สิงหาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง02 สิงหาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง09 กรกฎาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง12 มีนาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง12 มีนาคม 2561
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2564
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2564
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กถ-6302เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2564
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 82-7450 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2564
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน 82-8876 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2564
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและอุปกรณ์สำหรับแปรรูปขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 4 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 7 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 5 ถึง ซอย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 13 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 11 ข้างบ้านนายคำ จี๋จันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนางศรี บัวสอด หมู่ที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2564
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256315 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256404 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคา 256409 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256308 มกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256308 ธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 12 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 256327 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 256308 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256324 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 256329 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256210 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน พ.ย.256227 ธันวาคม 2562
เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 256231 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256229 สิงหาคม 2562
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1