ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
1,870
เดือนที่แล้ว
4,772
ปีนี้
1,870
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
180,154
ไอพี ของคุณ
34.204.200.74

ประกาศราคา/ประกวดราคา/ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารสำหรับสำนักงานและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้า31 สิงหาคม 2561
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 256115 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการพ่นเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แอมป์ชุดไมค์ ชุดไมค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่งดื่ม01 มิถุนายน 2561
เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 มิถุนายน 2561
หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา25 พฤษภาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256115 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก12 มีนาคม 2561
เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้ดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)28 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันและจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ในงานราชการ09 มกราคม 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.256009 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อ22 พฤศจิกายน 2560
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ขออนุมัติใช้ราคากลาง13 กรกฎาคม 2558
ขออนุมัติใช้ราคากลาง13 กรกฎาคม 2558
ขออนุมัติราคากลาง13 กรกฎาคม 2558
ขออนุมัติใช้ราคากลาง13 กรกฎาคม 2558
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 ธันวาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการพนักงานจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)21 พฤศจิกายน 2562
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพานทางไปวัดอาสภวัน(วัดอนชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง08 พฤศจิกายน 2562
|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 255916 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 255921 กรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 255913 มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 255903 มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 5925 เมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเดือนธันวาคม 255823 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อเดือนมกราคม 255923 กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 255808 ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255813 พฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 255807 ตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 255811 กันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 255811 กันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 255810 กรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 255810 มิถุนายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 255823 เมษายน 2558
|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3