ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
671
เดือนที่แล้ว
1,719
ปีนี้
20,749
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
199,033
ไอพี ของคุณ
3.85.214.125

ประกาศราคา/ประกวดราคา/ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารสำหรับสำนักงานและที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้า31 สิงหาคม 2561
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 256115 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการพ่นเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แอมป์ชุดไมค์ ชุดไมค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่งดื่ม01 มิถุนายน 2561
เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 มิถุนายน 2561
หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา25 พฤษภาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256115 พฤษภาคม 2561
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก12 มีนาคม 2561
เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้ดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)28 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันและจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ในงานราชการ09 มกราคม 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.256009 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อ22 พฤศจิกายน 2560
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ12 พฤษภาคม 2563
เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 408 พฤษภาคม 2563
ประกาศผบผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณซอยบ้านนายสุพัฒน์ โพดกาลง30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณซอยหลังร้านแม่ริมคัดเลอร์30 เมษายน 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการพนักงานจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณซอยบ้านสุพัฒน์ โพดกาลง30 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณซอยหลังร้านแม่ริมคัลเลอร์30 เมษายน 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2563
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 255811 กันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 255810 กรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 255810 มิถุนายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 255823 เมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255812 มีนาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255825 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 5716 มกราคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 255709 ธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 5717 ตุลาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.5725 สิงหาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 255728 กรกฎาคม 2557
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 255711 มิถุนายน 2557
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4