ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
1,870
เดือนที่แล้ว
4,772
ปีนี้
1,870
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
180,154
ไอพี ของคุณ
34.204.200.74

ประกาศราคา/ประกวดราคา/ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256101 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศพด.ตำบลแม่สาและโรงเรียนบ้านแม่สาโดยวิธีเฉพาะเ01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110 ตุลาคม 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256109 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี (ครั้ง15 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคา15 มิถุนายน 2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาฯ15 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลห์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายสนั่น ไพรวัลย์ ม.316 พฤษภาคม 2560
โครงการบูรณะสายทางโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 ม.416 พฤษภาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคา05 เมษายน 2560
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ04 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ครั้งที่ 217 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ06 กุมภาพันธ์ 2560
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสอนาราคา จ้างปรับที่ดิน ตามโครงการสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะ08 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 พฤศจิกายน 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สา ภาคเรียนที่ 2/2562 31 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.แม่สา ภาคเรียนที่ 2/256231 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนศพด. รพศ.5-อบต.แม่สาร่วมใจภาคเรียนที่2/6231 ตุลาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดจ้างเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2562
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (83-36709 เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 ตุลาคม 2562
เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.24 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมลูกข่ายกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย โดยวิธีเฉพาะ17 ตุลาคม 2562
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255812 มีนาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255825 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 5716 มกราคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 255709 ธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 5717 ตุลาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.5725 สิงหาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 255728 กรกฎาคม 2557
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 255711 มิถุนายน 2557
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4