ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
85
เดือนที่แล้ว
3,288
ปีนี้
10,285
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
188,569
ไอพี ของคุณ
18.232.188.251

ประกาศราคา/ประกวดราคา/ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก12 มีนาคม 2561
เรื่องแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้ดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)28 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันและจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ในงานราชการ09 มกราคม 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.256009 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อ22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256101 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศพด.ตำบลแม่สาและโรงเรียนบ้านแม่สาโดยวิธีเฉพาะเ01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110 ตุลาคม 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256109 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี (ครั้ง15 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคา15 มิถุนายน 2560
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<123

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ผู้ชนะการเสนอราค ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครือ่งถ่ายเอกสาร Toshiba โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2563
เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง16 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการพนักงานจัดเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการทำงานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 มกราคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 มกราคม 2563
|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 255810 มิถุนายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมีนาคม 255823 เมษายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255812 มีนาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 255825 กุมภาพันธ์ 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 5716 มกราคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 255709 ธันวาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 5717 ตุลาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.5725 สิงหาคม 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 255728 กรกฎาคม 2557
ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 255711 มิถุนายน 2557
|<<<1234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4