องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และช่วงเวลาพักเที่ยงของวันทำการปกติ ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. และให้บริการในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
2,902
เดือนที่แล้ว
2,972
ปีนี้
33,592
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
211,876
ไอพี ของคุณ
3.216.79.60

ประกาศราคา/ประกวดราคา/ข่าวสารอื่นๆ
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อ22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256101 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศพด.ตำบลแม่สาและโรงเรียนบ้านแม่สาโดยวิธีเฉพาะเ01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110 ตุลาคม 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256109 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี (ครั้ง15 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคา15 มิถุนายน 2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาฯ15 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลห์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายสนั่น ไพรวัลย์ ม.316 พฤษภาคม 2560
โครงการบูรณะสายทางโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 ม.416 พฤษภาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคา05 เมษายน 2560
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ04 เมษายน 2560
ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ครั้งที่ 217 กุมภาพันธ์ 2560
|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
|<<<.....23

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

ผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพ่นสารเคมีตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 82-8879 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บริเวณประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธง สท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วนสำหรับจัดสถานที่ โดยวิธืเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07 สิงหาคม 2563
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06 สิงหาคม 2563
|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
|<<<.....234

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6