ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,230
เดือนที่แล้ว
2,497
ปีนี้
23,805
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
202,089
ไอพี ของคุณ
3.228.220.31


วัดท่าไคร้ หมู่ที่ 2 เจดีย์รัตนธรรมพิเนต


    ตั้งอยู่เลขที่  119  บ้านท่าไคร้  หมู่  2  ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 77 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 80183 อาณาเขต

- ทิศเหนือ จดทุ่งนาและหมู่บ้าน
- ทิศใต้ จดทุ่งนา
- ทิศตะวันออก จดบ้านจัดสรรและทุ่งนา
- ทิศตะวันตก จดทุ่งนา

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กุฎิสงฆ์  วิหาร  ศาลาเอนกประสงค์  ศาลาบำเพ็ญกุศล
   
วัดท่าไคร้สร้างเมื่อ  พ.ศ.  2375  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2473  เขตวิสุงคามสีมากว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ 
รูปที่ 1 พระสุรินทร์ 
รูปที่ 2 พระอภิชัย 
รูปที่ 3 พระมหาวัน  พ.ศ.  2465 - 2573
รูปที่ 4 ครูบาแก้ว   พ.ศ.  2473 - 2486
รูปที่ 5 พระอธิการมา วุฒิกาโน  พ.ศ. 2486 - 2496
รูปที่ 6 พระอธิการศรีนวล วิสารโท พ.ศ. 2494 – 2498
รูปที่ 7 พระบุญทา พ.ศ.2498- 2500
รูปที่ 8 พระบุญ ปญฺญาจโร พ.ศ. 2500 – 2502
รูปที่ 9 พระอธิการบุญมา อิวฺชยฺโย พ.ศ. 2502- 2525
รูปที่ 10  พระอธิการนิกร จิตฺตตสํวโร  ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา

เจ้าอาวาส  พระอธิการดวงสอน   ฐิตธัมโม   086-9233447 , 053-297744


 
26 ตุลาคม 2559