ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ตรวจเช็คอีเมล

คู่มือประชาชน

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
85
เมื่อวานนี้
89
เดือนนี้
2,228
เดือนที่แล้ว
2,542
ปีนี้
27,345
ปีที่แล้ว
52,387
ทั้งหมด
205,629
ไอพี ของคุณ
34.205.93.2


วัดแม่สาหลวง หมู่ที่ 3
      ตั้งอยู่บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  วิหารแบบไทยทรงล้านนา  มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ  ศาลาอเนกประสงค์  ศาลาบำเพ็ญกุศล  โรงครัว  โรงไฟ  หอระฆัง  และกุฎิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน  และพระสาวก  พระพุทธรูปทองเหลืองปางสดุ้งมารแบบสุโขทัย  พระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิแบบสุโขทัย  พระสาวกแบบยินพนมไหว้  พระพุทธรูปปางลีลาหล่อด้วยปูน  ธรรมาสน์และเจดีย์
                   
      วัดแม่สาสร้างเมื่อ  พ.ศ. 2375 ชาวบ้านเรียกกันว่า  วัดแม่สาหลวง การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
ครูบาชมพู 
ครูบาคำ 
ครูบาใจ๋ 
พระใจ๋ 
พระปั๋น 
พระนุ 
ครูบาคำ 
พระอุ่นเรือน 
พระตั๋น 
พระทองสุข 
ครูบามา  อินฺชยฺโย 
พระอธิการอุทัย  ธมฺมโชโต 
พระอธิการดวงจันทร์  ปสนฺนจิตฺโต 
พระอิ่นคำ  ธมฺมรกฺขิโต 
พระตวง  สีลสาโร 
พระอธิการจันทร์ทิพย์  ภูริปฺญโญ 
พระกิตติคุณ  สิริวณฺโณ 
พระจรินทร์  ญาณวีโร  

การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอน พ.ศ.  2530  แผนกสามัญ  เปิดสอน  พ.ศ. 2532
นอกจากนี้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  และบ้านพักเกษตรตำบลแม่สา

เจ้าอาวาส  พระอธิการทองพูน  สุทธจิตโต  053-297724

 
26 ตุลาคม 2559